Rutger Weemhoff

Projectleider, IT-architect

Brug tussen opdrachtgever en leveranciers

Operationele informatievoorziening, Innovatie

Rotterdam, INTJ

Ervaring

Invoering landelijk meldkamersysteem Burgernet

Projectleider informatie-uitwisseling politie en particuliere alarmcentrales

Coördinatie implementaties 112-meldkamers

Training van politie centralisten

Ontwikkeling gegevensstandaarden

Contact